Historie

Vor loge startede med, at 20 søstre og én bror, som var indviet i Rebekkaloge nr. 4 ERICA, Holstebro, som er vor moderloge, ansøgte den 7. marts 1973 om tilladelse til at oprette en Rebekkaforening i Lemvig under navnet VIGEN.

Dette navn blev enstemmigt godkendt med den begrundelse, at det er kort, nemt at udtale, og at Lemvig er opkaldt efter den vig byen ligger ved.

Til foreningens ledelse blev valgt følgende søstre:

Formand Lilly Krejsler, sekretær Grethe Madsen og kasserer Lilly Præstholm.

Foreningen afholdt møde den 4. tirsdag hver måned kl. 19.30 i broderloge nr. 75 VIKINGs lokaler, Vestergade 39, Lemvig.

Medlemsbidraget blev sat til kr. 10,00 pr. måned.

Da man forventede, at foreningen ville få en meget kort levetid, forespurgte man om mulighed for at få reserveret nr. 60 til den kommende loge.

Broder storrepræsentant Hakon Krejsler og søster Lilly Krejsler gjorde et stort stykke arbejde for at få det til at lykkes, med god støtte fra bror Mads Møller, Skive og Rebekkaloge nr. 55 DUEHOLM, Nykøbing Mors.

Den 9. oktober 1973 blev Rebekkaforeningen VIGEN stiftet med henblik på at oprette egen loge, når der var 25 søstre. Inden et års forløb var det en realitet.

Den 5. oktober 1974 blev Rebekkaloge nr. 60 VIGEN institueret af Storlogens embedsmænd med broder storsire Chr. Rasmussen i spidsen.

Fribrevet blev oplæst og overrakt søster overmester Lilly Krejsler.

Rebekkarådets embedsmænd med søster Rådspræsident Grethe Turley i spidsen foretog indvielse af en ny søster: Kirstine Marie Quistgaard. Dermed talte vor loge 25 søstre og én bror.

95 søstre og brødre deltog i festmiddagen i logens selskabslokale, hvor 8 brødre fra broderloge nr. 75 VIKING i ensartet påklædning forestod serveringen så perfekt, at ingen udlærte tjenere kunne have gjort det bedre.

LOGETÆPPET

I anledning af vor loges 20 års stiftelsesdag erhvervede vi et smukt logetæppe, som str. eksmester Kristine Due, søsterloge nr. 29 HELLE, Randers har fremstillet. Tæppet er en kopi af vort emblem.

Logetæppet blev indviet ved logens 20 års stiftelsesfest tirsdag den 11. oktober 1994 til afløsning af det tæppe, som søster Lykke Kjærgaard syede til vor instituering den 5. oktober 1974.

EMBLEMET

Vort emblem fremtræder med vort logo VIGEN på blå baggrund. Det symboliserer den vig, som vor by omkranser.

Logo 1